Buurtinfo avond verzet

Op initiatief van de school zal de buurtinformatie avond van 29 september a.s. worden verzet tot een nader te bepalen moment.
Als reden hiervoor zegt de school, op verzoek van de klankbordgroep, “een aantal zaken verder te onderzoeken. Waaronder de buitenruimte en de verkeerssituatie. Dit gebeurt in overleg met de gemeente.”
Wanneer wij meer weten over een nieuwe datum zullen wij dat uiteraard informeren.