Buurtvergadering

Op 17 november 2021 organiseren wij een vergadering onder buurtbewoners.

Vlak voor de herfstvakantie heeft op Basisschool De Vijverhof een informatieavond plaatsgevonden waarin school en gemeente informatie deelden over de verbouwing van de school. 

De huidige status is dat alle opties nog worden geïnventariseerd, waaronder het permanent afsluiten van de straten rondom de school ten behoeve van een schoolplein. Daarnaast is het onduidelijk in hoeverre, of wanneer in het proces, school en gemeente voornemens zijn feedback van buurtbewoners mee te nemen in de verdere besluitvorming. Bovendien is er ook geen duidelijkheid over de tijdsplanning (o.a. over wanneer het schoolbestuur de vergunningsaanvraag zou willen doen).

Op basis van bovenstaande, en omdat veel wijkbewoners er behoefte aan lijken te hebben, willen we ons als buurt gezamenlijk beraden op de te nemen vervolgstappen. Dit om te voorkomen dat onze belangen aan de kant worden geschoven en onder andere de verkeersveiligheid in het gedrang komt.

 

Wij nodigen u daarom graag uit voor een vergadering onder buurtbewoners:

op woensdag 17 november 2021 

te Partycentrum Dekkershoeve                                (Essepad 6, Voorburg).

– ontvangst vanaf 18:00
– start plenair        18:30

– uiterlijk einde      20:00                                                                                                                                                 

ivm faciliteiten en gezondheidsvoorschriften zouden wij u graag willen verzoeken om, via email naar vijverhofveilig@gmail.com, het aan ons door te
geven of u (en het aantal personen, indien u niet alleen) aanwezig zult zijn op de buurtvergadering.
Er zal een Corona QR Code Check aan de deur gedaan worden. Er zal zoveel mogelijk worden geprobeerd om 1,5m afstand te faciliteren.
 

Het vijverhofveilig comité