Wie zijn wij

Waar staan wij voor

Waar staan wij voor

Wij wonen, net als u, in deze wijk en hebben via de klankbordgroep* enige informatie ontvangen omtrent de (verbouw)plannen ten aanzien van de school. Hieruit blijkt duidelijk dat de verbouwing concreet meer gaat betekenen voor de gehele wijk dan alleen aanpassingen aan het gebouw zelf. Deze acties en de gevolgen daarvan verontrusten ons. Wij staan voor het volgende:

 

 • Kinderen, uit onze wijk en daarbuiten, verdienen een goed schoolgebouw en een veilige leeromgeving. Wij zijn het eens met een verbetering van de huisvesting van Basisschool De Vijverhof.
  Dat mag echter nooit ten koste gaan van verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid in de gehele wijk staat voorop. We wonen in een relatief rustige wijk waar kinderen al op jonge leeftijd veilig kunnen buitenspelen. Laten we dat zo houden.
 • Daarnaast mag de voorgenomen verbouwing niet ten koste gaan van het woongenot zoals dat nu wordt ervaren.
 • De buurt hoort een gesprekspartner te zijn om zodoende gezamenlijk tot een voor alle partijen goed eindresultaat te komen. Wij vinden dat school en gemeente alternatieve mogelijkheden onvoldoende heeft onderzocht.

*De klankbordgroep is een groep belanghebbenden bestaande uit enkele buurtbewoners en ook ouders van kinderen op de school. Het schoolbestuur informeert de klankbordgroep zo nu en dan over de huidige status van de plannen. De klankbordgroep heeft geen officiële zeggenschap.

  Over ons

  Wij zijn Charlotte Christis, Gert Bos, Karlijn Vollebregt, Martine Zwitserloot, Willem van Zwieten en Wim Nieuwenburg. We kunnen ons voorstellen dat er verdere vragen zijn. Wij hebben niet alle antwoorden maar u kunt uiteraard contact met ons opnemen via het contactformulier.

  Mocht u specifieke kennis hebben (bijv. juridisch, gemeente, bouwtechnisch) of op een andere manier willen helpen of ideeën/ alternatieven hebben, dan horen wij het heel graag.