Veiligheid

Verkeer

Een kleine greep uit de negatieve gevolgen van de nieuwe verkeerssituatie

Permanente afsluiting Vijverhof straat (voorzijde basisschool)

Het bruggetje bij de vijver levert vaak al onoverzichtelijke, te krappe, situaties op en wordt in de nieuwe plannen mogelijk een doorgaande route. Bovendien kan hier geen vrachtverkeer doorheen wat het geheel nog drukker en gevaarlijker zal maken.

Zie hier een voorbeeld van vrachtverkeer dat de wijk uit probeert te komen.

Permanente afsluiting van deel van Veldzichtkade

Door de permanente afsluiting van toegangswegen naar de school zal er meer verkeer door de wijk heen moeten. Kortom, er moet meer verkeer door minder straten. Straten die nu autoluw zijn worden mogelijk doorgangsstraten. Dit betreft niet alleen verkeer rondom de Vijverhof maar heeft ook direct effect op het verkeer door de volledige wijk.

Zie hier een voorbeeld van ouders die hun kinderen naar Basisschool De Vijverhof moeten brengen komende van de Rembrandtlaan.

Geef nu uw mening en steun ons!

Hiermee kunnen wij gezamenlijk onze stem laten horen richting school en gemeente en blijft u op de hoogte omtrent de ontwikkelingen.